319 Reverse Phone Lookup

State / Province / Territory : IA
Major City : Cedar Rapids
Other Major Cities
Iowa City Marion Waterloo Burlington North Liberty Mediapolis

Area Code 319 Prefixes

Prefix City State
319-200-XXXXMarionIA
319-201-XXXXMount PleasantIA
319-202-XXXXCedar RapidsIA
319-203-XXXXNorth LibertyIA
319-208-XXXXBurlingtonIA
319-209-XXXXBurlingtonIA
319-210-XXXXCedar RapidsIA
319-213-XXXXCedar RapidsIA
319-214-XXXXVintonIA
319-215-XXXXWaterlooIA
319-217-XXXXMount PleasantIA
319-219-XXXXMount PleasantIA
319-221-XXXXCedar RapidsIA
319-222-XXXXCedar FallsIA
319-223-XXXXNorth LibertyIA
319-225-XXXXNorth LibertyIA
319-226-XXXXWaterlooIA
319-227-XXXXNorth LibertyIA
319-228-XXXXVan HorneIA
319-230-XXXXWaterlooIA
319-231-XXXXWaterlooIA
319-232-XXXXWaterlooIA
319-233-XXXXWaterlooIA
319-234-XXXXWaterlooIA
319-235-XXXXWaterlooIA
319-236-XXXXWaterlooIA
319-237-XXXXBurlingtonIA
319-238-XXXXCedar RapidsIA
319-239-XXXXWaterlooIA
319-240-XXXXWaterlooIA
319-241-XXXXCedar RapidsIA
319-242-XXXXCedar FallsIA
319-243-XXXXCedar FallsIA
319-244-XXXXNorth LibertyIA
319-246-XXXXDavenportIA
319-247-XXXXCedar RapidsIA
319-248-XXXXCedar RapidsIA
319-249-XXXXDodgevilleIA
319-250-XXXXFort MadisonIA
319-252-XXXXMediapolisIA
319-255-XXXXColumbus JunctionIA
319-256-XXXXWaylandIA
319-260-XXXXMediapolisIA
319-261-XXXXCedar RapidsIA
319-262-XXXXKalonaIA
319-263-XXXXCedar RapidsIA
319-265-XXXXCedar RapidsIA
319-266-XXXXCedar FallsIA
319-267-XXXXAllisonIA
319-268-XXXXCedar FallsIA
319-269-XXXXWaterlooIA
319-270-XXXXCedar RapidsIA
319-271-XXXXMediapolisIA
319-272-XXXXWaterlooIA
319-273-XXXXCedar FallsIA
319-274-XXXXWaterlooIA
319-275-XXXXFrederikaIA
319-276-XXXXPlainfieldIA
319-277-XXXXCedar FallsIA
319-278-XXXXClarksvilleIA
319-279-XXXXReadlynIA
319-282-XXXXNorth EnglishIA
319-283-XXXXOelweinIA
319-284-XXXXOelweinIA
319-285-XXXXIowa CityIA
319-286-XXXXCedar RapidsIA
319-287-XXXXWaterlooIA
319-288-XXXXDavenportIA
319-290-XXXXWaterlooIA
319-291-XXXXWaterlooIA
319-292-XXXXWaterlooIA
319-293-XXXXKeosauquaIA
319-294-XXXXCedar RapidsIA
319-295-XXXXCedar RapidsIA
319-296-XXXXWaterlooIA
319-297-XXXXCedar RapidsIA
319-298-XXXXCedar RapidsIA
319-310-XXXXMarionIA
319-312-XXXXDysartIA
319-313-XXXXKeokukIA
319-316-XXXXFort MadisonIA
319-321-XXXXIowa CityIA
319-322-XXXXNorth LibertyIA
319-325-XXXXIowa CityIA
319-327-XXXXIndependenceIA
319-328-XXXXNorth LibertyIA
319-329-XXXXCedar RapidsIA
319-330-XXXXIowa CityIA
319-331-XXXXIowa CityIA
319-332-XXXXIndependenceIA
319-333-XXXXIowa CityIA
319-334-XXXXIndependenceIA
319-335-XXXXIowa CityIA
319-336-XXXXHillsIA
319-337-XXXXIowa CityIA
319-338-XXXXIowa CityIA
319-339-XXXXIowa CityIA
319-341-XXXXIowa CityIA
319-342-XXXXLa Porte CityIA
319-343-XXXXCenter PointIA
319-346-XXXXParkersburgIA
319-350-XXXXMarionIA
319-351-XXXXIowa CityIA
319-352-XXXXWaverlyIA
319-353-XXXXIowa CityIA
319-354-XXXXIowa CityIA
319-355-XXXXCedar RapidsIA
319-356-XXXXIowa CityIA
319-357-XXXXNorth LibertyIA
319-358-XXXXIowa CityIA
319-359-XXXXIowa CityIA
319-360-XXXXCedar RapidsIA
319-361-XXXXMarionIA
319-362-XXXXCedar RapidsIA
319-363-XXXXCedar RapidsIA
319-364-XXXXCedar RapidsIA
319-365-XXXXCedar RapidsIA
319-366-XXXXCedar RapidsIA
319-368-XXXXCedar RapidsIA
319-369-XXXXCedar RapidsIA
319-371-XXXXDonnellsonIA
319-372-XXXXFort MadisonIA
319-373-XXXXMarionIA
319-374-XXXXDodgevilleIA
319-375-XXXXCedar RapidsIA
319-376-XXXXFort MadisonIA
319-377-XXXXMarionIA
319-378-XXXXCedar RapidsIA
319-382-XXXXMarionIA
319-383-XXXXCedar RapidsIA
319-384-XXXXIowa CityIA
319-385-XXXXMount PleasantIA
319-389-XXXXCedar RapidsIA
319-390-XXXXCedar RapidsIA
319-392-XXXXDanvilleIA
319-393-XXXXCedar RapidsIA
319-394-XXXXMediapolisIA
319-395-XXXXCedar RapidsIA
319-396-XXXXCedar RapidsIA
319-397-XXXXCantrilIA
319-398-XXXXCedar RapidsIA
319-399-XXXXCedar RapidsIA
319-400-XXXXCedar RapidsIA
319-404-XXXXWaterlooIA
319-406-XXXXCedar RapidsIA
319-409-XXXXMarionIA
319-415-XXXXWaterlooIA
319-421-XXXXShell RockIA
319-422-XXXXDodgevilleIA
319-423-XXXXMarionIA
319-425-XXXXAnamosaIA
319-427-XXXXWaterlooIA
319-429-XXXXWaterlooIA
319-430-XXXXIowa CityIA
319-431-XXXXCedar RapidsIA
319-432-XXXXMarionIA
319-433-XXXXCedar RapidsIA
319-434-XXXXBelle PlaineIA
319-435-XXXXCoggonIA
319-436-XXXXShellsburgIA
319-437-XXXXPrairieburgIA
319-439-XXXXElberonIA
319-440-XXXXCedar RapidsIA
319-442-XXXXKeystoneIA
319-443-XXXXUrbanaIA
319-445-XXXXCedar RapidsIA
319-446-XXXXAtkinsIA
319-447-XXXXMarionIA
319-449-XXXXDodgevilleIA
319-450-XXXXCedar RapidsIA
319-452-XXXXMediapolisIA
319-453-XXXXBenton TownshipIA
319-454-XXXXBlairstownIA
319-457-XXXXBurlingtonIA
319-459-XXXXNorth LibertyIA
319-462-XXXXAnamosaIA
319-464-XXXXCedar RapidsIA
319-465-XXXXMonticelloIA
319-466-XXXXIowa CityIA
319-467-XXXXIowa CityIA
319-470-XXXXFort MadisonIA
319-471-XXXXIowa CityIA
319-472-XXXXVintonIA
319-473-XXXXKeokukIA
319-475-XXXXMount AuburnIA
319-476-XXXXDysartIA
319-477-XXXXGarrisonIA
319-479-XXXXClutierIA
319-480-XXXXAnamosaIA
319-481-XXXXAmberIA
319-482-XXXXMartelleIA
319-483-XXXXWaverlyIA
319-484-XXXXOlinIA
319-486-XXXXWaterlooIA
319-487-XXXXDodgevilleIA
319-488-XXXXKeystoneIA
319-489-XXXXMorleyIA
319-490-XXXXCedar RapidsIA
319-491-XXXXMarionIA
319-493-XXXXCedar RapidsIA
319-494-XXXXMount SterlingIA
319-495-XXXXLa Porte CityIA
319-498-XXXXBirminghamIA
319-499-XXXXCedar RapidsIA
319-504-XXXXWaterlooIA
319-505-XXXXWaterlooIA
319-509-XXXXOelweinIA
319-512-XXXXCedar RapidsIA
319-520-XXXXKeokukIA
319-521-XXXXCedar RapidsIA
319-522-XXXXMediapolisIA
319-524-XXXXKeokukIA
319-525-XXXXHartwickIA
319-526-XXXXKeokukIA
319-527-XXXXMorning SunIA
319-529-XXXXWaterlooIA
319-530-XXXXIowa CityIA
319-531-XXXXCedar RapidsIA
319-533-XXXXCedar RapidsIA
319-534-XXXXBettendorfIA
319-535-XXXXCedar RapidsIA
319-536-XXXXMarionIA
319-537-XXXXMount PleasantIA
319-538-XXXXMarionIA
319-540-XXXXMarionIA
319-541-XXXXIowa CityIA
319-543-XXXXCedar RapidsIA
319-544-XXXXMediapolisIA
319-545-XXXXNorth LibertyIA
319-547-XXXXMediapolisIA
319-548-XXXXCedar RapidsIA
319-550-XXXXMarionIA
319-551-XXXXMarionIA
319-553-XXXXCedar FallsIA
319-558-XXXXCedar RapidsIA
319-559-XXXXWaverlyIA
319-560-XXXXMarionIA
319-561-XXXXFort MadisonIA
319-572-XXXXBurlingtonIA
319-573-XXXXCedar RapidsIA
319-575-XXXXCedar FallsIA
319-576-XXXXBurlingtonIA
319-578-XXXXNorth LibertyIA
319-585-XXXXCedar RapidsIA
319-592-XXXXBonaparteIA
319-594-XXXXCedar RapidsIA
319-596-XXXXCedar RapidsIA
319-598-XXXXWashingtonIA
319-601-XXXXBurlingtonIA
319-610-XXXXWaterlooIA
319-614-XXXXUrbandaleIA
319-621-XXXXCedar RapidsIA
319-622-XXXXNorth LibertyIA
319-623-XXXXLadoraIA
319-624-XXXXNorth LibertyIA
319-625-XXXXNorth LibertyIA
319-626-XXXXNorth LibertyIA
319-627-XXXXWest LibertyIA
319-631-XXXXCedar RapidsIA
319-632-XXXXNorth LibertyIA
319-633-XXXXCedar RapidsIA
319-634-XXXXAuroraIA
319-637-XXXXMediapolisIA
319-638-XXXXOranIA
319-639-XXXXSouth EnglishIA
319-640-XXXXCedar RapidsIA
319-643-XXXXWest LibertyIA
319-646-XXXXWellmanIA
319-647-XXXXVictorIA
319-651-XXXXCedar RapidsIA
319-652-XXXXCedar RapidsIA
319-654-XXXXCedar RapidsIA
319-655-XXXXMillersburgIA
319-656-XXXXKalonaIA
319-664-XXXXNorth EnglishIA
319-665-XXXXNorth LibertyIA
319-667-XXXXSouth EnglishIA
319-669-XXXXFort MadisonIA
319-670-XXXXDavenportIA
319-671-XXXXBurlingtonIA
319-674-XXXXWellmanIA
319-677-XXXXKeosauquaIA
319-678-XXXXIowa CityIA
319-679-XXXXHillsIA
319-683-XXXXIowa CityIA
319-685-XXXXGuernseyIA
319-688-XXXXIowa CityIA
319-693-XXXXMarionIA
319-720-XXXXMarionIA
319-721-XXXXMarionIA
319-730-XXXXCedar RapidsIA
319-731-XXXXCedar RapidsIA
319-734-XXXXCedar RapidsIA
319-738-XXXXKeswickIA
319-739-XXXXCedar RapidsIA
319-741-XXXXMarengoIA
319-742-XXXXMediapolisIA
319-743-XXXXCedar RapidsIA
319-745-XXXXWest LibertyIA
319-750-XXXXBurlingtonIA
319-752-XXXXBurlingtonIA
319-753-XXXXBurlingtonIA
319-754-XXXXBurlingtonIA
319-758-XXXXBurlingtonIA
319-759-XXXXBurlingtonIA
319-768-XXXXBurlingtonIA
319-774-XXXXMarionIA
319-775-XXXXMarionIA
319-777-XXXXMarionIA
319-779-XXXXKalonaIA
319-783-XXXXDodgevilleIA
319-784-XXXXCedar RapidsIA
319-785-XXXXMediapolisIA
319-786-XXXXCedar RapidsIA
319-788-XXXXReinbeckIA
319-790-XXXXCedar RapidsIA
319-795-XXXXKeokukIA
319-796-XXXXStockportIA
319-800-XXXXIowa CityIA
319-804-XXXXMarionIA
319-820-XXXXMonticelloIA
319-821-XXXXAnamosaIA
319-822-XXXXDunkertonIA
319-823-XXXXGrundy CenterIA
319-824-XXXXGrundy CenterIA
319-825-XXXXGrundy CenterIA
319-826-XXXXMarionIA
319-827-XXXXJesupIA
319-828-XXXXNorth LibertyIA
319-830-XXXXWaterlooIA
319-832-XXXXCedar RapidsIA
319-833-XXXXWaterlooIA
319-834-XXXXIowa CityIA
319-840-XXXXMediapolisIA
319-841-XXXXNorth LibertyIA
319-842-XXXXAlburnettIA
319-844-XXXXMonticelloIA
319-845-XXXXNorth LibertyIA
319-846-XXXXNorth LibertyIA
319-848-XXXXNorth LibertyIA
319-849-XXXXCenter PointIA
319-850-XXXXBurlingtonIA
319-851-XXXXPaloIA
319-853-XXXXNorth LibertyIA
319-854-XXXXSpringvilleIA
319-855-XXXXCedar RapidsIA
319-857-XXXXNorth LibertyIA
319-858-XXXXMediapolisIA
319-859-XXXXCedar FallsIA
319-861-XXXXCedar RapidsIA
319-862-XXXXCedar RapidsIA
319-866-XXXXCedar RapidsIA
319-868-XXXXMorning SunIA
319-874-XXXXWaterlooIA
319-877-XXXXWest LibertyIA
319-878-XXXXFarmingtonIA
319-882-XXXXTripoliIA
319-883-XXXXWaterlooIA
319-884-XXXXCedar RapidsIA
319-885-XXXXShell RockIA
319-887-XXXXIowa CityIA
319-892-XXXXCedar RapidsIA
319-895-XXXXMount VernonIA
319-896-XXXXCedar RapidsIA
319-899-XXXXCedar RapidsIA
319-929-XXXXMarionIA
319-930-XXXXIowa CityIA
319-931-XXXXMount PleasantIA
319-934-XXXXQuasquetonIA
319-935-XXXXWinthropIA
319-936-XXXXIowa CityIA
319-937-XXXXMediapolisIA
319-939-XXXXWaterlooIA
319-961-XXXXWaterlooIA
319-981-XXXXCedar RapidsIA
319-983-XXXXNew HartfordIA
319-984-XXXXDenverIA
319-985-XXXXDodgevilleIA
319-986-XXXXMount PleasantIA
319-988-XXXXHudsonIA
319-989-XXXXDikeIA
319-999-XXXXMarionIA